Video Cables and Accessories

Video Cables and Accessories

Për të transmetuar një sinjal të pastër video nga pajisjet tuaja të multimedias, do të ju duhen një sërë kabujsh dhe aksesorësh për transmetim video, të cilat në Megatek do t’i gjeni në shumëllojshmëri në varësi të distancës që ju duhet dhe ambientit ku do të përdoren.

1 Item

per page

1 Item

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved