Concrete manholes

Concrete manholes

Pusetat prej çimentoje janë një produkt paraprak i shkarkimit që rekomandohen të përdoren si filtër dhe mbledhës në sistemet e kullimit të tokës që nuk përdorin asnjë lloj gjeo-membranë. Një pusetë betoni është në thelb një hapësirë e zbrazët me një tub hyrës dhe një tub dalës të vendosur në një nivel mbi dyshemenë e gropës. Çdo sediment i bartur nga sistemi vendoset ndërsa ndodhet në pusete, nga ku mund të nxirret ose hiqet periodikisht.

2 Items

per page

2 Items

per page
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved