Bottles and Jugs

Bottles and Jugs

Kanat dhe shishet janë pjesëtarë të përhershëm të shtrimit të një tavoline. Nëse ju nevojiten kana lëngjesh, shishe qelqi, shishe vaji dhe uthulle, shishe plastike apo çdo aksesor tjetër i nevojshëm për ruajtjen dhe servijen e lëngjeve Megatek ofron një mori zgjedhjesh përmes një game të plotësuar produktesh.

Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved