Dado

Dado

Dadot gjejnë një përdorim të gjerë si në upa metalik, bulloneri, vida, dizë. Ekzistojnë shumë lloje të ndryshme të dadove që përdoren në një larmi aplikimesh të ndryshme, por kryesisht përfshihen në dy kategori: të thjeshta dhe mbyllëse, dhe në dy lloje materiali: çeliku dhe inoksi, për përdorim në varësi të projektit.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved