Memorje e jashtme

Memorje e jashtme

Është e rëndësishme që gjithsecili prej nesh të mendojë për mjedisin përpara se të printojmë një dokument! Tani ju mund ti ruani te gjitha dokumentet, fotot apo videot në memorjet e jashtme dhe ti merrni ato kudo qe shkoni pa zënë shumë volum.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved