Polisterol EPS dhe XPS

Polisterol EPS dhe XPS

Ndarjet e jashtme janë të një rëndësie parësore në një objekt. Përveç vlerës estetike qe polisteroli ofron, gjithashtu ka detyrë themelore të kontribuojë në izolimin termik dhe akustik me performancë të lartë. Një objekt me ndarje të jashtme të izoluara mirë është në gjendje të mbajë më gjatë temperaturat e dëshiruara të brendshme si në dimër dhe në verë duke siguruar kursime të konsiderueshme të energjisë dhe të na mbrojë nga zhurmat e jashtme, duke arritur kështu vlerat optimale të komoditetit.

19 Items

për faqe

19 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved