Matësa uji për banesa

Matësa uji për banesa

Çdo banesë ka nevojë për matës uji, për të matur volumin e ujit të përdorur në këto banesa, furnizuar nga rrjeti publik. Matësit e ujit lidhen me sistemin furnizues në hyrje të banesës dhe janë të përbëra nga materiale mjaft rezistente ndaj ndryshkut, korrozionit dhe faktorëve të tjerë kimikë.

2 Items

për faqe

2 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved