Matës uji për ujësjellës

Matës uji për ujësjellës

Ashtu siç mund ta dini, matësit e ujit përdoren për të matur volumin e ujit të përdorur nga banesat, godinat sociale apo residenciale, baret si dhe ambiente të tjera që furnizohen nga rrjeti publik. Në Megatek i gjeni të ndara në dy kategori: matës uji për banesa dhe matës uji industrialë. Ato janë të përbëra nga materiale që mund t'i bëjnë ballë ndryshkut, korrozionit si dhe faktorëve të tjerë kimikë.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved