Lidhëza druri metalike

Lidhëza druri metalike

Lidhëzat metalike mundësojnë një lidhje sa më të mirë të elementeve të drurit me njëri tjetrin por edhe të elementeve të drurit me muret dhe dyshemenë. Lidhëzat që do të gjeni në Megatek krijojnë një lidhje shumë solide dhe për më tepër janë me punime dekoruese për të krijuar një pamje estetike, krahas funksionit që kryejnë.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved