Filtra uji për ujësjellës

Filtra uji për ujësjellës

Filtrat e ujit për ujësjellës bëjnë të mundur filtrimin e ujit nga agjentët e ngurtë duke shkarkuar kështu papastërtitë. Ato janë shumë të rëndësishme në sistemet e ujësjellësit pasi përmes tyre sigurohet një ujë i pastër, pa agjentë të dëmshëm. Megatek ju ofron mundësi zgjedhjeje midis filtrave të ujit me fllanxhë dhe filtrave të ujit me filetim.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved