Adezivë rrugorë

Adezivë rrugorë

Adezivët rrugore mund t'i përdorni për të paralajmëruar përdoruesit e autostradës apo rrugës për kushte të papritura ose të rrezikshme që mund të kërkojnë një ulje të shpejtësisë, situata që nuk mund të duken lehtësisht nga drejtuesit e makinave, ose një veprim të caktuar për sigurinë e njerëzve në ato zona. Në Megatek do të gjeni adezivë për paralajmërime të ndryshme për çdo rrezik, pengesë ose gjendje të mundshme që kërkon vëmendje të veçantë.

13 Items

për faqe

13 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved