Vida vetëfiletuese inoksi

Vida vetëfiletuese inoksi

Vidat vetëfiletuese inoksi janë të përshtatshme për tu përdorur në industrinë ushqimore dhe në industrinë e marinës, për faktin se nuk ndryshken. Gjithashtu duke u nisur dhe nga vetë emri "vetëfiletuese" do të thotë se kjo lloj vide kryen njëkohesisht dy veprime: shpimin në metalin ku aplikohet dhe bërjen e filetimit në metalin ku aplikohet.

4 Items

për faqe

4 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved