Vegla matëse

Vegla matëse

Distancat, hapësirat si dhe lartësitë kanë qenë një sfidë për njerëzimin. Sigurisht njesitë matëse të tyre shoqërohen dhe me mjetet matëse. Në fusha të ndryshme të ndërtimtarisë, jetës së përditshme apo profesionale, na lind nevoja për matjen e hapsirave, pajisjeve apo detajeve të tjera duke përdorur metër, nivel, kalibër etj.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved