Pineska

Pineska

Me të vërtetë janë aksesorë me përmasa mjaft të vogla, por pineskat mbeten të rëndësishme për të vendosur shënime apo njoftime të ndryshme në tabelë. Ato janë mjaft praktike dhe mund ti përdorni shpesh herë për të vendosur shënime të përkohshme në tabelë.

5 Items

për faqe

5 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved