Puseta çimentoje

Puseta çimentoje

Pusetat prej çimentoje janë një produkt paraprak i shkarkimit që rekomandohen të përdoren si filtër dhe mbledhës në sistemet e kullimit të tokës që nuk përdorin asnjë lloj gjeo-membranë. Një pusetë betoni është në thelb një hapësirë e zbrazët me një tub hyrës dhe një tub dalës të vendosur në një nivel mbi dyshemenë e gropës. Çdo sediment i bartur nga sistemi vendoset ndërsa ndodhet në pusete, nga ku mund të nxirret ose hiqet periodikisht.

4 Items

për faqe

4 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved