Litar elastik

Litar elastik

Litarët elastikë shërbëjnë përgjithësisht për të lidhur dhe ruajtur produktet gjatë transportimit të tyre, duke bërë kështu të mundur sigurimin nëpërmjet shtrëngimit dhe elasticitetit që ato mundësojnë. Në Megatek gjeni litarë elastikë të pajisur me ganxha në të dyja anët duke lehtësuar në këtë mënyrë përdorimin e tyre.

16 Items

për faqe

16 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved