Nivelues

Nivelues

Niveluesi është ndër ato mjete që ndihmon në arritjen e rezultateve të shkëlqyera në pamjen e sipërfaqeve në punime të ndryshme, kryesisht në ndërtim. Përmes tyre, sipërfaqja e betonit do të jetë më e lëmuar dhe do të mund të eleminoni çdo defekt apo shenjë ndërkohë që betoni është akoma në gjendje jo të ngurtë. Këtu do të gjeni helikopterë nivelues dhe mastar vibrues nivelues të markave më të mira, për t'ju siguruar një performancë maskimale.

2 Items

për faqe

2 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved