Aditivë injektues për beton

Aditivë injektues për beton

Sistemet e injeksionit janë zgjidhja për fiksimin e ngarkesave të larta në beton, beton armë dhe në muraturë me aprovime të çertifikuar në markat më prestigjoze, vlerësime evropiane dhe ndërkombëtare. Megatek ju ofron kapsula aditive dhe silikon aditiv injektues, të cilët mundësojnë një dozë të saktë dhe ripërdorimin e tyre edhe pasi janë hapur.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved