Inerte dhe Aditivë

Inerte dhe Aditivë

Kërkesat për aditivë në rritje, vijnë veçanërisht për shkak të kërkesave të shtuara për performancën e betonit dhe llaçit. Për më tepër, përdorimi në rritje i materialeve alternative me bazë çimentoje tek çimentoja, llaçi si dhe gjithashtu tek betoni është duke shtuar nevojën për aditivë.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved