Valvula moskthimi për ujësjellës

Valvula moskthimi për ujësjellës

Valvulat e moskthimit instalohen në sistemet e tubacionit për të lejuar rrjedhjen në një drejtim të vetëm. Ato janë të rëndësishme për mbrojtjen e cilado pjesë të pajisjeve që mund të preket nga rrjedhja e kundërt. Përmes tyre mund të parandalohen përmbytjet, rrjedhja sipas graviteti, rrjedhja e kundërt në mbyllje të sistemit si dhe sigurojnë një lehtësim të kushteve të vakumit.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved