Ndriçimi

Ndriçimi

Kemi marrë copëza nga yjet, I kemi qëndisur me njëratjetrën, në kristale dhe pëlhura mëndafshi. Jua kemi sjellë të largoni errësiren ateherë kur ju vjen pa ftuar. Askush nuk mund t'ju pengojë të shikoni atë që dëshironi. Gjithmone errësira është e përulur para dritës, ju nevojitet vetem ta ndizni.
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved