Elektrovalvula

Elektrovalvula

Pajisuni në Megatek me elektrovalvula për spërkatës uji, të përshtatshme për riparimin, instalimin dhe mirëmbajtjen e spërkatësve të ujit. Elektrovalvulat lejojnë kontrollimin e sasisë së ujit që do të spërkatet tek bimët, duke lejuar për rezultate më të mira të kultivimit të bimëve të ndryshme.

7 Items

për faqe

7 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved