Saracineska

Saracineska

Me një saraçineskë, sistemi i spërkatjes dhe kontrolli i sistemit të ujitjes bëhet më i lehtë. Në Megatek do të gjeni saraçineska plastike të një cilësie të lartë, të cilat mund të përdoren për të krijuar një mbyllje manuale kudo në sistemin tuaj të ujitjes, që është ideale për situata emergjente, si dhe për mirëmbajtjen rutinore, riparimet ose procedurat e rinovimit.

8 Items

për faqe

8 Items

për faqe
Copyright © 2022 MEGATEK // All rights reserved